ἐξαιρεύμενον

ἐξαιρεύμενον
ἐξαιρέω
take out
pres part mid masc acc sg (epic)
ἐξαιρέω
take out
pres part mp masc acc sg (epic doric ionic)
ἐξαιρέω
take out
pres part mp neut nom/voc/acc sg (epic doric ionic)
ἐξαιρέω
take out
pres part mp masc acc sg (epic doric ionic)
ἐξαιρέω
take out
pres part mp neut nom/voc/acc sg (epic doric ionic)
ἐξαιρόομαι
turn into darnel
pres part mp masc acc sg (epic ionic)
ἐξαιρόομαι
turn into darnel
pres part mp neut nom/voc/acc sg (epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”